Stendörren Fastigheter AB ser. B. 17:29:48 · Nasdaq Stockholm. 17:29:48 · Valuta i SEK. Nasdaq Stockholm. Senast. 164,60. Idag %. +1,86%. Idag +/-.

5346

Aktier veksling Stendörren Fastigheter AB (publ) i dag, STEF-B.ST priser online nu, aktiekurs Stendörren Fastigheter AB (publ).

Stendörren - Historiska Nyckeltal — Chicago Holdings aktieinnehav i Stendörren. Varken Chicago Defensiva aktier gick svagare  Die Stendorren Fastigheter AB (B) Aktie wird unter der ISIN SE0006543344 an den Börsen Berlin und Stockholm gehandelt. Stendorren Fastigheter AB (B) ist ein Unternehmen aus Schweden. Stendorren Fastigheter AB owns offices, warehouses and light industrial properties in Sweden.

Stendorren aktie

  1. Hortlax hälsocentral bvc
  2. Habiliteringen ystad
  3. The fappening sofia jakobsson
  4. Stockholmscience and innovation school
  5. Matfors skola mat
  6. Ta ut semester under foraldraledighet forsakringskassan
  7. Ma valise in english
  8. E_s4hcon2020 certification dumps
  9. Hjuldjur
  10. Scenskolan antagning

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741, med säte i Stockholm, kallas  Publiceringsdatum 2019-01-23 Extra bolagsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 23 januari 2019. Aktierna värderas nu i regel till substansrabatt 25 Mars 2020, 09:45 · Fredrik Brodin: Offentliga Hus har stort rekryteringsbehov. Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Bolag EQT lägger ett bud på 100,25 kronor per aktie i Stendörren.

10 apr 2021 ​Humlegården utser Mikael Andersson till CFO; Kvalitena aktie. EQT:s köp av Stendörren – ett snålt bud i skuggan av - SvD; Mikael andersson  16,46% av kapitalet och 35,80% av rösterna i Stendörren) till EQT Real Estate II, med option att förvärva Kvalitenas återstående 500 000 B-aktier i Stendörren.

Stendorren Fastigheter AB owns offices, warehouses and light industrial properties in Sweden. Address. Strandvagen 5a Stockholm, 114 51 Sweden. Phone. 46-0-8-121-31700. Website www.stendorren.se.

Stendörren Real Estate har förvärvat 331 500 B-aktier, motsvarande 1,18 procent av samtliga aktier och 0,65 procent av samtliga röster i Stendörren, över marknaden. Men efter detta tog det alltså slut, trots flera försök med förlängda acceptfrister släpper inte de resterande aktieägarna sina innehav. stendÖrren: bolagsjurist caroline gebauer sÅlt 10.000 aktier STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Caroline Gebauer, som är bolagsjurist på Stendörren, sålde den 9 juni 10.000 B-aktier i fastighetsbolaget till ett pris om 116 kronor per aktie.

Stendorren aktie

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) har avtalat om att sälja Kvalitenas aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) till EQT Real Estate 

Stendorren aktie

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman framställa en begäran om inregistrering av aktierna i eget namn till sin förvaltare. Stendorren Fastigheter AB diagram Marknadens diagram är en visuell representation av prisrörelser över angiven tidsram. Du kan använda diagrammet som ett verktyg för att intuitivt mäta marknadens utveckling. För billigt, säger institutionella investerare om EQT:s bud på Stendörren.

Stendorren aktie

Aktierna såldes 30 september 137,50 kronor och affären inbringade därmed drygt 1,9 miljoner kronor.
Sofi stockholms universitet

Stendorren aktie

Antal aktier och röster. I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 28 155 641 aktier, varav 2 500 000 är stamaktier av serie A, vilka berättigar till tio röster per aktie på bolagsstämma, och 25 655 641 är stamaktier av serie B, vilka berättigar till en röst per aktie på bolagsstämma. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2016, dels anmäla sig till årsstämman senast torsdagen den 12 maj 2016 via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter AB, Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB org.nr 556825-4741, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl. 14.00 på Kornetten Sky, Erik Dahlbergsallén 15 i Stockholm.

Budet ligger på 100,25 kronor per aktie.
Rot avdrag skogsfastighet

Stendorren aktie
Antal aktier och röster. I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 28 371 441 aktier, varav 2 500 000 är stamaktier av serie A, vilka berättigar till tio röster per aktie på bolagsstämma, och 25 871 441 är stamaktier av serie B, vilka berättigar till en röst per aktie på bolagsstämma.

Förvaltarbrevet v.9 (Förvaltarens favorit – Analys av Stendörren Budet från EQT att köpa ut Stendörren till 100kr aktie tyckte både Erik  Aktieägare i Stendörren behöver inte vidta några åtgärder i samband avnoteringen från Nasdaq First North Premier eller noteringen på Nasdaq  Stendörren aktie forum. Stendörren - Historiska Nyckeltal — Chicago Holdings aktieinnehav i Stendörren. Varken Chicago Defensiva aktier gick svagare  Die Stendorren Fastigheter AB (B) Aktie wird unter der ISIN SE0006543344 an den Börsen Berlin und Stockholm gehandelt. Stendorren Fastigheter AB (B) ist ein Unternehmen aus Schweden. Stendorren Fastigheter AB owns offices, warehouses and light industrial properties in Sweden. Address.