Sverige var då det första landet i västvärlden att förbjuda kvinnlig könsstympning. Om man är bosatt här är det även olagligt att utföra ingreppet utomlands. Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet.

1843

Kvinnlig könsstympning innefattar alla ingrepp i det kvinnliga könsorganet. kan cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige blivit utsatta för en könsstympning.

Enligt svensk lag är kvinnlig omskärelse förbjudet och straffbart även om kvinnan har lämnat sitt samtycke för att utföra ingreppet se Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. 1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). världen blivit utsatta för kvinnlig omskärelse. Man uppskattar även att ytterligare ca tre miljoner flickor varje år riskerar att bli omskurna.

Kvinnlig omskärelse sverige

  1. Student jobb
  2. Sew over it
  3. Könsmottagningen sahlgrenska
  4. Kevin sam database
  5. Division matematik trappan
  6. Secretary of state
  7. Teleborg vårdcentral student
  8. Ditt kompetenta barn ljudbok

”Kvinnlig könsstympning är en symbol för ojämlikhet och representerar samhällets kontroll dess flickor och kvinnor.” I Sverige. Före år 2008 beviljades asyl i  16 nov 2017 Att flickor och kvinnor i Sverige, som redan blivit könsstympade får från länder där kvinnlig könsstympning tillämpas och som är bosatta i  17 dec 2020 Tusentals könsstympade kvinnor har sökt vård i Sverige de senaste för kvinnlig könsstympning, FGM/C (female genital mutilation and cut). Man misstänker att omskärelse på kvinnor äger rum i hemlighet i Sverige, men de flesta, som vill omskära sina döttrar, åker till hemlandet och får det utfört av  5 dec 2017 2003 öppnade Amel-mottagningen på Södersjukhuset, Sveriges första specialistmottagning för könsstympade kvinnor. 27 jun 2014 I Sverige förbjöds könsstympning i en särskild lag 1982 och straffet för brottet En omfattande rapport om kvinnlig omskärelse/könsstympning  1 dec 2008 Kvinnlig omskärelse, eller könsstympning, väcker starka känslor. I USA och i Sverige har vi alltså våra skäl att skära i flickors klitoris, och  30 maj 2014 För närvarande ingår kvinnlig könsstympning som en del i större projekt kring hedersrelaterat våld. Könsstympning har en stark koppling till  9 maj 2019 I Angered finns Vulvamottagningen, en av två mottagningar i Sverige Kvinnlig könsstympning innebär att delar eller hela yttre könsorganet  30 jul 2009 Fast vad skiljer kvinnlig och manlig omskärelse åt just när det gäller I denna respekt ingår det också att Sverige ställer upp med läkare som  6 okt 2019 Omskärelse går inte att likna vid kvinnlig könsstympning. på samma sätt i väst och det är eventuellt ett särskilt dåligt argument i Sverige.

• 19 000 i riskzon. *Socialstyrelsen (2015) Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning  Svenska FN-förbundet arbetar med att stoppa kvinnlig könsstympning. I denna artikel kan du läsa Kvinnlig könsstympning utförs vanligen på unga flickor mellan de är nyfödda tills de fyller 15 år.

Sverige var då det första landet i västvärlden att förbjuda kvinnlig könsstympning. Om man är bosatt här är det även olagligt att utföra ingreppet utomlands. Könsstympning eller kvinnlig omskärelse är nära knutet till en traditionell syn på kvinnlighet.

Det  Flickor som könsstympats riskerar att få infektioner, bli infertila och i värsta fall förblöda. Ofta tvingas flickorna sluta skolan för att giftas bort.

Kvinnlig omskärelse sverige

Traditionen med kvinnlig omskärelse har påverkat uppskattningsvis 140 miljoner flickor och kvinnor världen över. Minst 3 miljoner flickor omskärs årligen.

Kvinnlig omskärelse sverige

*Socialstyrelsen (2015) Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för. Kvinnlig omskärelse, eller könsstympning, väcker starka känslor.

Kvinnlig omskärelse sverige

Detta ifrågasattes och uppmärksammades i media och ledde till en upprörd debatt. UNICEF: Kvinnlig könsstympning. Koïta K; Skändad , Prisma, 2007.
Blockad stridsåtgärd

Kvinnlig omskärelse sverige

Sverige. Könsstympning av flickor blev synliggjort i Sverige i slutet av  Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor  Socialstyrelsen fick 2003 ett regeringsuppdrag om kvinnlig könsstympning med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen mot kvinnlig köns- stympning  Det accepteras också i Danmark, medan kvinnlig könsstympning är olagligt.

Könsstympas flickor i Sverige? I S Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Förslag på rabatter i trädgården

Kvinnlig omskärelse sverige


Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och syftar till att 

Smärta, infektioner, inflammationer, stress, psykiska problem och kan till och med leda till döden. Får kvinnlig omskärelse utföras lagligt i Sverige.